Wednesday, October 11, 2006

Blog opened!

This blog is a collaborative tool meant for researching Lindroth family and families related to Lindroth family. You may use English, Finnish or Swedish for comments. I will try to translate if needed or necessary. Please take part in this project.

Tämä blogi on tarkoitettu työkaluksi Lindrothin ja sitä sivuavien sukujen tutkimukseen yhdessä kaikkien asiasta kiinnostuneiden kesken. Voit lähettää kommentteja suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Käännän niitä mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan. Ole hyvä ja osallistu projektiin.

Det här blog är gemesam forum gällande forskning om släkten Lindroth och relaterade släkter. Du kan skicka kommentar och åsikter till blog på svenska, finska eller engelska. Jag försöker att översätta om jag har tid eller om det är nödvändigt. Var vänligt och delta i projekt.

No comments: