Wednesday, July 23, 2008

Sukututkimuksen käytännesäännöt ja sukututkimusrekisteriseloste

Noudatan tutkimuksessani Suomen Sukututkimusseuran ja tietosuojavaltuutelun 13.6.2008 hyväksymiä sukututkimuksen käytännesääntöjä http://www.genealogia.fi/sss/kaytanne.pdf


SUKUTUTKIMUSREKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäiväys:23.7.2008

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Harri Lindroth
Yhteystiedot: harri.lindroth@kolumbus.fi
2. Rekisteriasioista vastaavat henkilöt
Nimi: sama
3. Rekisterin nimi
Lähinnä Lindroth sukua koskevan sukututkimuksen sukututkimusrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Sukututkimuksen tekeminen ja mahdollisen sukujulkaisun tuottaminen.
Mahdollisen sukuseuran perustaminen
Blogin ylläpito
5. Rekisterin tietosisältö
Tutkittaviin sukuihin kuuluvista henkilöistä ja heidän puolisoistaan:
– nimi, syntymäaika ja -paikka, vihkimisaika ja -paikka, kuolinaika ja -paikka, arvo ja ammatti;
– muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot;
– osoitetieto;
– suostumus- ja kieltotiedot erikseen suojattuina.
6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Pääsääntöiset tietolähteet:
- Genline;
- SVAR;
- ammattitutkijat
– väestötietojärjestelmä;
– muu arkistoaineisto ja viranomaisrekisterit;
– painetut lähteet;
– sukuun kuuluvien antamat tiedot.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisteristä luovutetaan tietoja ainoastaan sukututkimustarkoituksiin. Rekisteristä voidaan siirtää tietoja ulkomaille tietosuojavaltuutetun toimiston antamien ohjeiden mukaisesti.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Atk-pohjainen ja manuaalinen rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti (manuaaliset aineistot lukitussa tilassa). Elossa olevien henkilöiden arkaluontoisia tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella.
9. Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen
Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkastaa omat tietonsa. Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta. Kiellosta tai sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin merkintä.

No comments: